Privacy statement

Algemeen Privacy statement Deze website wordt beheerd door Elzinga BV. Als je gebruik maakt van de website van Elzinga BV en de producten en diensten die daarop te vinden zijn, dan laat je gegevens bij ons achter. Bovendien laat de website een aantal soorten cookies op je computer achter. Die worden gebruikt om de website beter te laten werken op jouw apparaat. Hieronder kun je lezen welke gegevens Elzinga BV kan verzamelen, waarom we dat doen en wat we met die gegevens kunnen doen. Ook kun je lezen welke cookies we gebruiken en waarom. Dit statement gaat over onze hele website: het geldt dus voor bezoekers, maar bijvoorbeeld ook als je je aanmeldt voor een nieuwsbrief. Cookies Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op jouw voorkeuren, worden bepaalde gegevens betreffende jouw gebruik van deze website verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde 'cookies'. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op je computer worden geplaatst. Je kunt het gebruik van 'cookies' via de instellingen van je browser uitschakelen. Dit leidt echter tot een minder goede werking van deze website. Ook derde partijen kunnen cookies plaatsen en internetgedrag volgen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van Vimeo. Hoe komen wij aan je gegevens? Als je gebruik maakt van de Elzinga BV-website, dan laat je soms persoonsgegevens bij ons achter. Je laat op de volgende manieren je gegevens bij ons achter: • Navigatie door de website • Invullen van het sollicitatieformulier • Invullen van het contactformulier Wat doen we met je gegevens? Elzinga BV bewaart en verwerkt je gegevens met de volgende doelen: • Verzamelen en analyseren van statistieken ten einde de website te optimaliseren; • Sollicitaties; • Beantwoorden van vragen/opmerkingen; • Het maken en versturen van offertes. Hoe beveiligen we je gegevens? Je gegevens worden veilig opgeslagen en verzonden. Wie niets met jouw gegevens te maken heeft, kan er simpelweg niet bij. Elzinga BV streeft ernaar je gegevens met de meest recente beveiligingstechnieken en versleutelingsmethoden op te slaan en te verzenden. Met wie deelt Elzinga BV jouw gegevens? Elzinga BV gaat vertrouwelijk met je persoonsgegevens om. Wij zullen nooit jouw gegevens verkopen aan andere partijen. Contact, mailing en/of reclame Mocht je toch mail of ongewenste reclame ontvangen dan kan je altijd aangeven dat je niet meer wilt dat wij contact met je opnemen. Aan het afmelden zijn nooit kosten verbonden. Jonger dan 16 jaar? Als je minderjarig bent, dus jonger dan 16 jaar, dan mag je alleen toestemming geven voor het verwerken van je persoonsgegevens met toestemming van een van je ouders of wettelijke voogd. Het is dan belangrijk dat je ouder(s) of je voogd dit statement leest. Zij kunnen ook de rechten uitoefenen die je hebt met betrekking tot de persoonsgegevens die je bij ons achterlaat, zoals het recht om je te verzetten tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens of het recht op inzage in en correctie van je gegevens. Inzicht in je gegevens? Je kunt altijd inzicht krijgen in de gegevens die Elzinga BV over jou heeft. Je kunt hiertoe een schriftelijk verzoek indien bij Elzinga BV. Je kunt op basis van de uitkomsten Elzinga BV ook verzoeken om je gegevens aan te passen als die feitelijk onjuist, onvolledig of irrelevant zijn. Websites van derden Dit Privacy en Cookie Statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht. Wijzigingen Privacy statement Elzinga BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy statement.

© Elzinga 2024