Algemene voorwaarden

Op alle rechtsverhoudingen tussen Elzinga bv en haar opdrachtgevers zijn uitsluitend de door Elzinga bv gehanteerde voorwaarden van toepassing, welke via deze website kunnen worden uitgeprint.

Voor de ondernemer

Klik hier: Algemene leveringsvoorwaarden voor de zakelijke markt van Elzinga bv gevestigd te Jirnsum

Voor de particulier

Klik hier: Algemene leveringsvoorwaarden voor particulieren van Elzinga bv gevestigd te Jirnsum		

© Elzinga 2024