VCA-certificaat verlengd

15 juli 2015
VCA-certificaat verlengd

We voldoen nog steeds aan alle eisen van de VCA* norm en het certificaat is verlengd!

Tijdens de audit op 19 juni jl. is getoetst in hoeverre we het veiligheidsmanagement systeem voor onze afdeling Schilderwerken juist toepassen.

Onze schilders werken veelal buiten en in allerlei verschillende situaties zoals aan het water of langs de weg. Het is daarom van groot belang dat ze zich bewust zijn van de mogelijke gezondheidsrisico's, maar ook milieurisico's. Daarom zijn onze schilders getraind om risico's te herkennen en vervolgens ook maatregelen te nemen om deze risico's te verkleinen of juist te elimineren. Ook de auditor van Lloyd's vond dat onze schildersafdeling ruim voldeed aan de eisen omtrent veilig werken. Ons VCA* certificaat is daarmee verlengd tot juli 2018.