Ons straalgrit is schoon!

17 oktober 2017
Ons straalgrit is schoon!

Je heb vast de berichten in de media over het met asbest vervuilde straalgrit wel gehoord of gelezen. Wij maken geen gebruik van het betreffende staalmiddel.

Begin oktober kwamen de eerste berichten via de media naar buiten; het bedrijf Eurogrit roept straalmiddel terug omdat het is vervuild met asbestdeeltjes. Aanleiding tot bezorgdheid bij straalbedrijven. Over de gezondheid van medewerkers maar ook over de impact van de economische gevolgen hiervan.

Wij merken dat er veel onrust is in de markt en er onduidelijkheid heerst over welke bedrijven wel of geen verontreinigd straalgrit gebruiken. Begrijpelijk!

Wij kunnen (gelukkig) melden dat wij geen Eurogrit gebruiken als straalmiddel.
Onze straalmiddelleverancier Holland Mineraal heeft ons inmiddels via een officieel bericht laten weten dat de straalmiddelen die wij gebruiken niet tot het vervuilde grit behoren.

straalgrit