Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

People | Profit | Planet

Duurzaamheid is een onderwerp dat steeds meer in de spotlights staat. Ook wij dragen ons steentje bij aan het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Hiermee hebben wij in 2013 de Koploperprijs gewonnen. Het Koploperproject helpt MKBíers om op een doelgerichte en effectieve manier in 1 jaar duurzamer te ondernemen. De Koploperprijs wordt gegeven aan de onderneming die de meest duurzame resultaten weet te behalen.

MVO

Onze speerpunten zijn:
- Minimaliseren van milieubelasting in productieproces
- Kwaliteit van producten
- Veiligheid en deskundigheid van medewerkers
- Innovaties
- Afvalscheiding
- Energiebesparing
- Beperking van de VOS en CO2 uitstoot
- Respect voor de samenleving

Op www.goodstartfriesland.nl kunt u zien welke projecten wij op het gebied duurzaam ondernemen hebben lopen of inmiddels hebben afgerond.

People

Bij Elzinga bv werken ca. 60 personen. Het beleid van Elzinga bv is er op gericht om voor alle medewerkers een veilige en inspirerende werkomgeving te creŽren, waar ontplooiing gestimuleerd wordt.

Voorbeelden hiervan zijn:
Er is een preventiemedewerker in het bedrijf aanwezig;
Iedere 2 weken is er een fysiotherapeut op de werkvloer aanwezig die medewerkers helpt bij het lichamelijk verantwoord uitvoeren van het werk. Tevens kunnen de medewerkers door deze fysiotherapeut in de praktijk in Jirnsum behandeld worden.
Ieder jaar wordt er een opleidingsplan opgesteld.
Erkend leerbedrijf.
BHV-ers, EHBO-ers en de aanwezigheid van een defibrillator.
Alle medewerkers, die op hoogte of op locatie werken, zijn VCA-gecertificeerd.

Planet

Wij werken met verven, verdunners, verharders, etc. Dit zijn niet de meest milieuvriendelijke producten. Echter waar mogelijk worden milieuvriendelijke materialen toegepast. Zo wordt er in het schadeherstel van personenwagens alleen nog gewerkt met watergedragen kleurlakken. T.b.v. de afdeling Industrie er testen uitgevoerd met watergedragen moffellakken. We maken steeds meer gebruik van poedercoatings en werken met spuittechnieken zoals airmix spuiten en electrostatisch spuiten. Tevens wordt er gewerkt met High Solid lakken en readymixed producten.
Voor het verder beperken van de VOS-uitstoot (Vluchtige Organische Stoffen) maken we gebruik van een ultramoderne 2K-installatie. Deze computergestuurde installatie zorgt ervoor dat de verf en de verharder zich naar verhouding mengen en bij de verfspuit samenkomen. Na afloop van het spuitproces wordt de installatie automatisch schoongespoeld.

Ieder jaar wordt een oplosmiddelenboekhouding opgesteld ten behoeve van de Milieuadviesdienst. Ook wordt het grondwater en afvalwater regelmatig gemonitord. De vloeren waarop met verf producten wordt gewerkt, zijn vloeistofdicht. Het afval (chemisch, papier, hout, ijzer en overig) wordt gescheiden afgevoerd en het bedrijfsafval wordt door de afvalverwerker omgezet in biogas. We maken gebruik van boerderijstroom (opgewekt door windmolens) en hebben onze CO2 footprint inzichtelijk. Voor het nemen van milieumaatregelen maken we o.a. gebruik van een Milieubarometer.

Profit

Winstgevendheid is onze doelstelling. Echter ook de ontwikkeling van de organisatie en de ontwikkeling van de positie in de markt is hierbij een belangrijk item. Er wordt veel tijd gestoken in innovatie en het ontwikkelen van toegevoegde waarde. Interne productieprocessen worden voortdurend gemonitord op efficiŽntie, waarbij rekening wordt gehouden met de wet- en regelgeving. We zijn ons bewust van ons energieverbruik en productieprocessen worden energiezuinig ingericht .