Disclaimer

Copyright
De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Elzinga is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiŽren.

Aansprakelijkheid
Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Elzinga niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de geboden informatie. Elzinga wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en de ( on)bereikbaarheid van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Hyperlinks en verwijzingen
Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Wanneer Elzinga links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door hen worden aanbevolen. Elzinga aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico.

Wijzigingen
Elzinga behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

E-mail
De informatie in de e-mailberichten zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet toegestaan. Door de elektronische verzending van het bericht kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie verstrekt in dit bericht.
Als u niet degene bent die als ontvanger genoemd is, wilt u dan contact opnemen met de verzender. 
Denkt u aan het milieu voordat u een e-mail print?